URL | Presentada la primera tesi doctoral realitzada íntegrament a l’URL
16893
single,single-post,postid-16893,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,side_area_uncovered_from_content,qode-theme-ver-7.5,wpb-js-composer js-comp-ver-4.5.3,vc_responsive

Presentada la primera tesi doctoral realitzada íntegrament a l’URL

PhD Nikolakopoulou-1

01 Feb Presentada la primera tesi doctoral realitzada íntegrament a l’URL

El passat dia 29 de gener, la Myrto Nikolakopoulou va defensar amb èxit la seva tesis doctoral titulada “The functional role of emergent macrophytes in nature-based solutions (NBS) aiming to mitigate nutrient loading in freshwater ecosystems” realitzada íntegrament a l’URL.

Resum: la degradació dels ecosistemes aquàtics s’ha atribuït, en gran mesura, a l’excés de concentracions de nutrients d’origen antropogènic. Aquesta degradació, combinada amb l’escassetat d’aigua, és la principal causa de l’alarmant problemàtica dels recursos hídrics a nivell global. Donat que un terç de la població mundial no té accés a aigua potable, es fa imprescindible abordar la problemàtica de la contaminació per nutrients. El concepte de solució basada en la natura (SBN) ha aparegut recentment per designar aquelles tècniques inspirades en la natura que aborden diversos reptes socials tot preservant la sostenibilitat dels ecosistemes. La seguretat de poder disposar d’aigua es troba entre els desafiaments socials més importants que avui dia afronten les SBNs, essent la contaminació per nutrients en ecosistemes aquàtics un dels seus principals objectius. Si bé els SBN destinats a abordar la problemàtica de la càrrega de nutrients en sistemes aquàtics incorporen macròfits emergents en el seu disseny de forma rutinària, hi ha una manca de coneixement dels mecanismes que expliquen com aquestes plantes aquàtiques milloren el tractament de les aigües.

En aquesta tesi doctoral, ens hem proposat reduir aquesta mancança del coneixement investigant com els trets físics, químics i biològics de les plantes influeixen en el medi aquàtic subsuperficial i com afecten la mitigació de nutrients. Concretament, hem examinat el transport de soluts a la subsuperficie i la retenció de nutrients sota la presència de tres espècies de macròfits emergents; Iris pseudacorus L., Phragmites australis L. i Scirpus lacustris L.. Addicionalment, hem explorat la influència de la qualitat del carboni orgànic dissolt en el cicle del nitrogen. Per portar a terme aquest objectiu, es van realitzar una sèrie de tres treballs dissenyats amb una mateixa configuració de 12 canals artificials experimentals, i on es van aplicar mètodes tradicionals de l’ecologia fluvial (és a dir, addicions puntuals de traçadors conservatius i d’elements reactius) per poder caracteritzar el transport subsuperficial de soluts i estimar les mètriques de l’espiral de nutrients. Igualment, es va modificar experimentalment el grau de labilitat del carboni en el sistema de canals, i es va caracteritzar l’arquitectura del sistema radicular d’aquests tres macròfits emergents.

Quant a l’efecte físic dels macròfits, els resultats demostren que l’arquitectura radicular dels macròfits influeix substancialment en el transport subsuperficial dels soluts. Concretament, un sistema dens d’arrels fines dóna lloc a una major retenció hidràulica, mentre que una arquitectura d’arrels més gruixudes condueix a resultats inversos, donat que faciliten la infiltració a nivell intersticial. A més, hem constatat que la influència química i biològica dels macròfits emergents en el medi subsuperficial aquàtic és específica de cada espècie, i depèn de les diferències fisiològiques entre elles, i de la capacitat de les plantes per crear major temps de residència en el medi intersticial. Addicionalment, hem provat que la presència de macròfits emergents facilita l’eliminació de nitrogen, mentre que la disponibilitat d’una font de carboni làbil fa augmentar la respiració aeròbica microbiana en lloc de la desnitrificació. Finalment, a la discussió general de la tesi, es discuteixen els resultats obtinguts i es sintetitzen dins del context de les SBN amb informació extreta de la bibliografia.

En general, la present tesi doctoral posa de manifest aspectes poc coneguts sobre el paper funcional dels macròfits emergents quant a la reducció de nutrients en les SBNs. També posa en relleu la importància de fer una selecció adequada d’espècies de macròfits per a sistemes on s’apliquen SBN a fi d’optimitzar el tractament d’aigües; i proporciona valuoses pautes per a professionals que apliquen SBNs per tal d’identificar les espècies de macròfits més apropiades per la reducció de nutrients.

 

Consulta la tesis doctoral